PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
17 listopada 2015

Odmowa przyjęcia wypowiedzeniaOdmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 grudnia 1996 r.,I PKN 41/96).

Oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią chociaż tego nie uczynił (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 1995 roku sygn. I PR 2/95 Sąd Najwyższy). Złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę jest skuteczne także wtedy gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli tego nie zrobił (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 roku sygn. Akt I PK 36/96).