PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
29 stycznia 2016

Poszerzenie przedmiotu działalności a podatek PCC

,

Zmiana umowy spółki - poszerzenie przedmiotu działalności spółki jawnej nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli nie jest to zmiana rodzaju przeważającej działalności to brak jest podstaw do aktualizacji NIP-2.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c. - podatkowi od czynności cywilnoprawnej podlegają umowy spółki oraz zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Po analizie regulacji art. 6 ust. 1 pkt 8 u.p.c.c. zawierającego specyfikację sposobów wyznaczania podstawyopodatkowania z tytułu zmiany umowy spółki, muszę stwierdzić, że opodatkowaniu podlega określona wartość, np. wkładów, dopłat, kwota pożyczki, itp. W konsekwencji tego należy uznać, że sama tylko zmiana przedmiotu działalności spółki nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do drugiego pytania trzeba wskazać, że skoro w NIP-2 wskazywany jest tylko rodzaj przeważającej działalności, jeżeli w analizowanym przypadku nie ma miejsca zmiana rodzaju przeważającej działalności to brak jest podstaw do aktualizacji NIP-2.