PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
11 lutego 2016

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki jawnejZgodnie z przepisami art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) - dalej k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Przy czym wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Wynika to chociażby z przepisów art. 24 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi firma (nazwa) spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy)wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Nazwiska w tym przypadku będą się odnosiły do osób fizycznych, a firmy - do osób prawnych, czyli m.in. spółek z o.o.

Ponadto w jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka handlowa i jej firma ma być zamieszczona w firmie spółki jawnej, może ona być skrócona, ale w sposób nie naruszający zasad ustalania i rejestracji firmy (patrz: uchwała SN z dnia 2 sierpnia 1994 r., III CZP 95/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 10).