PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki

Biuro Rachunkowe Gryfów Śląski | Podatki i Rachunkowość



W ramach usług księgowych świadczymy usługi dla firm i przedsiębiorców z Gryfowa Śląskiego i okolic w następującym zakresie:


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT);
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie miesięcznych raportów (bilans oraz rachunek zysków i strat);
 • przygotowywanie dodatkowych raportów i sprawozdań zgodnie z wytycznymi Klienta;
 • obliczenie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych;
 • sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP i innych;
 • doradztwo księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowych;
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych;
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta;
 • przygotowywanie polityki rachunkowości;
 • przygotowywanie wewnętrznych procedur księgowych;
 • księgowanie projektów finansowanych z funduszy UE;
 • pomoc w wystawianiu faktur oraz organizacja płatności;