PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki

PodatkiOptymalizacja podatkowa podmiotów korporacyjnych

Dzięki działaniom optymalizacyjnym nasi Klienci uzyskują znaczne oszczędności w kosztach podatkowych. Wszelkie implementowane przez nas metody są zawsze potwierdzone odpowiednimi interpretacjami indywidualnymi oraz innymi narzędziami, gwarantującymi pełną zgodność z prawem. W ramach optymalizacji podatkowej podmiotów korporacyjnych świadczymy m.in. następujące usługi:

 • Tworzenie i wdrażanie struktur holdingowych celem uzyskania maksymalnych korzyści podatkowych;
 • Modelowanie transakcji z wykorzystaniem krajów o łagodnym reżimie podatkowym;
 • Wsparcie w odpowiednim zarządzaniu strukturą środków trwałych oraz znaków towarowych, celem uzyskania oszczędności podatkowych;
 • Optymalne formy wejścia i wyjścia z inwestycji;
 • Restrukturyzacja struktury podmiotów powiązanych;
 • Bieżące doradztwo organom spółek w zakresie optymalizacji podatkowej;
 • Optymalizacja w zakresie urealnienia wartości początkowej znaków towarowych oraz nieruchomości;

Optymalizacja podatkowa dochodów osobistych

Do każdego z naszych Klientów podchodzimy z indywidualną troską o jego korzyści podatkowe. Nasi  doradcy wskazują rozwiązania, które nie tylko optymalizują zyski Klientów, lecz także zabezpieczają ich prawa związane z podejmowanymi działaniami biznesowymi. Klientom indywidualnym doradzamy w następujących obszarach:

 • Optymalne formy wejścia i wyjścia z inwestycji;
 • Efektywne podatkowo modelowanie dochodów;
 • Trusty i fundacje prywatne w planowaniu podatkowym i międzypokoleniowym;
 • Najlepsze formy podatkowo - prawne celem zabezpieczenia swoich bliskich;
 • Wprowadzanie 50-cio % kosztów uzyskania przychodów;
 • Optymalizacja składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne;
 • Optymalizacja podatkowa artystów oraz sportowców;

Łączenia, podziały, przekształcenia

Dziedzina łączenia, podziałów i przekształceń jest także naszą unikatową specjalnością w zakresie doradztwa podatkowego. Dlatego właśnie w tym zakresie oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania prawno - podatkowe w obszarze prawa spółek kapitałowych oraz ich przekształceń. Przedmiotowa specjalizacja obejmuje:

 • Modelowanie i planowanie transakcji restrukturyzacyjnych;
 • Analiza struktury transakcji i modelu jej finansowania pod kątem podatkowym;
 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego poprzez analizę podmiotu nabywanego;
 • Indywidualne interpretacje podatkowe;
 • Opinie podatkowe w zakresie skutków łączeń, podziałów i przekształceń;

Inne podatki

W zakresie optymalizacji podatkowej koncentrujemy się również na innych aspektach podatkowych prowadzonej działalności zwłaszcza w aspekcie:

 • Podatku od nieruchomości;
 • Podatku do czynności cywilnoprawnych;
 • Umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

Optymalizacja kosztów

W zakresie optymalizacji kosztów dokonujemy redukcji kosztów bezpośrednio wpływających na wynik finansowy firmy. Optymalizację dokonujemy zwłaszcza w aspekcie:

 • Składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, jak i przedsiębiorców;
 • Kosztów podatkowych;
 • Kosztów finansowych;