PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki

PrawoKancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zapewniając wysoki stopień poufności i zaangażowania, a także profesjonalizm i działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka i zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Obsługa prawna

Stała obsługa prawna skierowana jest przede wszystkim do firm, które nie zatrudniają własnych prawników i oczekują stałego wsparcia prawnego. Posiadamy także doświadczenie w świadczeniu stałej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, posiadających wewnętrzne struktury prawne. Wówczas świadczymy stałą obsługę prawną we współpracy z firmowymi prawnikami.

Klientom zainteresowanym kompleksową obsługą prawną proponujemy usługę w pełni odpowiadającą ich oczekiwaniom. Doraźne opiniowanie w konkretnych sprawach oraz bieżące konsultacje i prezentowanie stanowiska odnośnie formułowanych problemów prawnych, monitoring przepisów prawnych z zakresu działalności klienta, przygotowywanie oraz opracowywanie dokumentów, umów i wewnętrznych aktów normatywnych, uwzględniających specyfikę kontrahenta.

Uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach. Obsługa prawna począwszy od etapu tworzenia oraz zarejestrowania spółki, poprzez poszczególne przejawy jej funkcjonowania, aż do zakończenia działalności.

Stała obsługa prawna jest często wielokrotnie tańsza, niż zlecanie spraw prawnikom na etapie sądowym lub przedsądowym.

Prawo Pracy

Zapewniamy klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich kwestiach z zakresu prawa pracy, obejmujących między innymi następujące zagadnienia:
 • umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • układy zbiorowe, regulaminy i inne przepisy dotyczące zatrudnienia,
 • rozwiązywanie umów o pracę,
 • spory z pracownikami, w tym prowadzenie spraw przed sądem pracy,
 • zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.

Prawo karne

Doradzamy naszym klientom w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze określone w kodeksie karnym oraz przepisach szczególnych w zakresie odpowiedzialności karnej:
 • kadry zarządzającej w spółkach handlowych,
 • z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • z zakresu prawa własności przemysłowej,
 • za naruszenie praw autorskich,
 • z zakresu prawa prasowego,
 • za przestępstwa skarbowe.

Prawo administracyjne, gospodarcze i podatkowe

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności Urzędem Miasta(Gminy), Nadzorem Budowlanym oraz Państwową Inspekcją Pracy. Reprezentujemy Naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, związanych z uzyskiwaniem zezwoleń koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W postępowaniach podatkowych reprezentujemy, w szczególności płatników podatku VAT, kontrolując zasadność decyzji podatkowych w sprawach indywidualnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach podatkowych.


Krajowy Rejestr Sądowy

Kancelaria reprezentuje swoich klientów przed Krajowym Rejestrem Sądowym:
 • rejestracja podmiotów w KRS oraz rejestracja zmian,
 • reprezentacja przed KRS podmiotów podlegających wpisowi,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej do rejestracji w KRS.

Windykacja wierzytelności

Prowadzimy przedsądowe postępowanie windykacyjne oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach mających na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz w postępowaniach egzekucyjnych:
 • nadzór nad terminową spłatą należności,
 • sporządzanie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia,
 • reprezentacja w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo autorskie i prasowe

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego oraz reprezentuje swoich klientów w sporach sądowych z zakresu prawa autorskiego. Współpracujemy z agencjami reklamowymi, agencjami aktorskimi, producentami filmowymi, wydawnictwami oraz firmami komputerowymi i internetowymi w następującym zakresie:
 • uprawnienia majątkowe i osobiste autorów dzieł,
 • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa autorskiego,
 • obsługa prawna podmiotów działających na rynku wydawniczym,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
 • rejestracja czasopism.

Prawo cywilne i handlowe

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradzamy w zakresie kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym również dotyczących złożonych rodzajów transakcji i działalności gospodarczej. W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:
 • zakładanie i rejestracja spółek handlowych,
 • łączenie, podział oraz przekształcenia spółek handlowych,
 • obsługa zgromadzeń udziałowców/akcjonariuszy/rad nadzorczych,
 • opracowanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych,
 • zakładanie przedstawicielstw firm zagranicznych,
 • obrót udziałami,
 • przygotowywanie projektów umów w obrocie gospodarczym,
 • likwidacja spółek.

Prawo sportowe

Na rzecz klientów zawodowo i amatorsko związanych ze sportem kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu:
 • umowy o amatorskie i profesjonalne uprawianie sportu,
 • umowy sponsoringu i reklamy,
 • obsługa prawna klubów sportowych,
 • zezwolenia na pracę dla sportowców obcokrajowców,
 • przygotowywanie projektów umów, regulaminów, opinie prawne,
 • reprezentowanie zawodników, trenerów, klubów sportowych przed związkami sportowymi,
 • zastępstwo procesowe przed sądami.

Nieruchomości

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami, a w szczególności:
 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
 • nabycia własności nieruchomości na podstawie umów,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochrona własności nieruchomości i prawa posiadacza,
 • spory pomiędzy współwłaścicielami,
 • ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości (np. hipoteka).