PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki

RachunkowośćEwidencja rachunkowa

Określenie prawidłowej podstawy opodatkowania nie jest możliwe bez prowadzenia rzetelnej i niewadliwej ewidencji rachunkowej. Od wielu lat dla naszych klientów prowadzimy z sukcesem księgi handlowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów a także ewidencje przychodów. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowej gwarantuje najwyższy poziom naszych usług oraz pozwala na oferowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Wachlarz oferowanych przez nas usług w dziedzinie obsługi rachunkowej zapewnia obsługę zarówno przedsiębiorstw wszelkich form prawnych i branż, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi rachunkowej i podatkowej a także kadrowo-płacowej, jednocześnie gwarantując osobistą i indywidualną obsługę naszych klientów

W ramach usług księgowych świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT);
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie miesięcznych raportów (bilans oraz rachunek zysków i strat);
 • przygotowywanie dodatkowych raportów i sprawozdań zgodnie z wytycznymi Klienta;
 • obliczenie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych;
 • sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP i innych;
 • doradztwo księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowych;
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych;
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta;
 • przygotowywanie polityki rachunkowości;
 • przygotowywanie wewnętrznych procedur księgowych;
 • księgowanie projektów finansowanych z funduszy UE;
 • pomoc w wystawianiu faktur oraz organizacja płatności;